TOP

I-PACE

I-PACE

ໂດດເດັ່ນ ສວຍງາມ ເຕັມປະສິດທິພາບ


ຍານພາຫະນະທີ່ສຸດລ້ຳແຫ່ງຍຸກໄໝ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຈອງມື້ນີ້, ຮັບທັນທີ ດອກເບ້ຍ 0% 24 ເດືອນ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງສາກປະຈໍາບ້ານຕິດຕັ້ງໃຫ້ທ່ານ
ເງື່ອນໄຂພິເສດ:
- ຮັບປະກັນແບັດເຕີຣີເຖິງ 8 ປີ ຫຼື 160,000 Km
- ບໍາລຸງຮັກສາເຖິງ 8 ປີ ຫຼື 160,000 Km
- ຮັບປະກັນຕົວລົດເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 150,000 Km

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

SERVICE PROMOTION

SERVICE PROMOTION

ເລືອກສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບລົດຂອງທ່ານ


ແພັກເກດປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບລົດ ຈາກົວ ປະກອບມີ
- ພຣາຍມາຣີ່: ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ກອງເຄື່ອງ
- ໂປຣ: ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ກອງເຄື່ອງ ແລະ ກອງແອ
- ພຣີມຽມ: ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ກອງເຄື່ອງ, ກອງແອ ແລະ ກອງອາກາດ


ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບແພັກເກດປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ຮັບການກວດເຊັກແບບເອເລັກໂຕນິກ

ນັດຫມາຍບໍລິການລວ່ງຫນ້າ

JAGUAR COLLECTION

JAGUAR COLLECTION

ທັນສະໄໝ ແລະ ຫຼູຫຼາໃນແບບຂອງຈາກົວ


ໃຫ້ຈາກົວເປັນຂອງຂວັນທີ່ພິເສດກັບຄົນພິເສດຂອງທ່ານ

ຈາກລົດໃນຕຳນານສູ່ການອອກແບບມາເປັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບທີ່ແຝງດ້ວຍເອກະລັກຂອງແບຣນ

ຮັບຜະລິດຕະພັນຈາກ ຈາກົວ ໃນລາຄາພິເສດ.
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ