Jaguar I-PACE

ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ເພີດເພີນໄປກັບການເດີນທາງດ້ວຍ I-PACE ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າທັງຫມົດ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການມົນລະພິດອອກສູ່ອາກາດເປັນສູນ.

ຈອງຕອນນີ້, ຈ່າຍເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 30% ພ້ອມຮັບທັນທີ ດອກເບ້ຍ 0% ຍາວເຖິງ 12 ເດືອນ

ພິເສດ:
• ຮັບປະກັນແບັດເຕີຣີເຖິງ 8 ປີ ຫຼື 160,000 ກິໂລແມັດ
• ຟຣີບໍາລຸງຮັກສາເຖິງ 8 ປີ ຫຼື 160,000 ກິໂລແມັດ
• ຮັບປະກັນຕົວລົດເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ
ຈອງເລີຍ

Jaguar F-PACE

ເຕີມເຕັມທຸກການຂັບຂີ່ໃຫ້ກັບທ່ານ

ເປັນເຈົ້າຂອງ Jaguar F-PACE ຕອນນີ້ ດ້ວຍໂປຣດອກເບ້ຍຕ່ຳ 0.39% ພ້ອມຮັບປະກັນໄພຮອບດ້ານ. ພ້ອມເງື່ອນໄຂພິເສດ:

• ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 3 ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ
• ບຳລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
• ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 3 ປີ


*ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດນ​ໄຂ
ຈອງເລີຍ

SERVICE PROMOTION

ຄຸນນະພາບທີ່ມາພ້ອມມາດຕະຖານ ຈາກບໍລິການຫລັງການຂາຍ


ຂັບຂີ່ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ໃນທຸກການເດີນທາງ

ການປ່ຽນໝໍ້ໄຟຕາມໄລຍະຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໃຫ້ລົດຂອງທ່ານບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງລະບົບໄຟ

ຫລຸດຄ່າມາດຕະຖານ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ມັດຕະພາບການຂັບຂີ່.

ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຮັບການກວດເຊັກແບບເອເລັກໂຕຣນິກ EVHC ຮັບການກວດເຊັກຄຸນນະພາບຂອງໝໍ້ໄຟ ແລະ ສ່ວນຫລຸດພິເສດເມື່ອປ່ຽນໝໍ້ໄຟ.
ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ

JAGUAR COLLECTION

ທັນສະໄໝ ແລະ ຫຼູຫຼາໃນແບບຂອງຈາກົວ


ໃຫ້ຈາກົວເປັນຂອງຂວັນທີ່ພິເສດກັບຄົນພິເສດຂອງທ່ານ

ຈາກລົດໃນຕຳນານສູ່ການອອກແບບມາເປັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບທີ່ແຝງດ້ວຍເອກະລັກຂອງແບຣນ

ຮັບຜະລິດຕະພັນຈາກ ຈາກົວ ໃນລາຄາພິເສດ.
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ