JAGUAR F-PACE

F-PACE ປະສິດທິພາບໃນການຂັບຂີ່ແບບຫຼູຫຼາ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີພຽງປາຍນິ້ວສຳຜັດ
F-PACE luxury performance and intuitive technologies


ຈອງ F-PACE ມື້ນີ້, ຮັບທັນທີສິດທິພິເສດ ດາວເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 20% ຫຼື ດອກເບ້ຍຕໍ່າພຽງ 0,56%
Book F-PACE now with a low down payment of 20% or low interest of 0,56%

F-PACE ປະສິດທິພາບໃນການຂັບຂີ່ແບບຫຼູຫຼາ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີພຽງປາຍນິ້ວສຳຜັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກການເດີນທາງຮູ້ສຶກພິເສດ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.

ຂໍ້ສະເຫນີພິເສດຕ້ອນຮັບເທດສະການພຽງທ່ານຈອງ Jaguar F-PACE ມື້ນີ້, ຮັບທັນທີສິດທິພິເສດ ດາວເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 20% ຫຼື ດອກເບ້ຍຕໍ່າພຽງ 0,56%

ພ້ອມເງື່ອນໄຂສຸດພິເສດ:
ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 3 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
ບຳລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 3 ປີ
ຈອງເລີຍ Book now

Electronic Vehicle Health Check

ກວດເຊັກລົດແບບອີເລັກໂຕນິກ


ຂັບຂີ່ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ

ໝັ້ນໃຈກັບການບໍລິການສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍດ້ວຍອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ຈາກໂຮງງານ ດ້ວຍຊ່າງຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງ ຈາກົວ

ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຮັບສິດທິພິເສດໃນການໃຊ້ບໍລິການ ກວດເຊັກລົດແບບອີເລັກໂຕນິກ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານສະດວກສະບາຍດ້ວຍບໍລິການຮັບລົດເຖິງທີ່ ຫຼື ບໍລິການຮັບສົ່ງທ່ານ.

ພ້ອມຮັບລາຄາພິເສດຄ່າອາໄຫຼ່ ແລະ ຄ່າແຮງງານໃນການບຳລຸງຮັກສາລົດ

Be assured with Sole Distributor!
Genuine spare parts and a well-trained technician to look after your car like a family member.

Booking your service appointment to use the Electronic Vehicle Health Check (EVHC)

Special complimentary on maintenance items for both part and labor.
ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ

JAGUAR COLLECTION

Jaguar Branded Goods ລະດູການແຫ່ງຄວາມຄຸ້ມຄ່າ


ຮັບແພັກເກດ Jaguar Branded Goods ໃນລາຄາສຸດພິເສດທີ່ຄຸ້ມຄ່າຄຸ້ມລາຄາ


ລວມມີ Jaguar Branded Goods ແພັກເກດ 3-in-1 ແລະ Jaguar Branded Goods ແພັກເກດ 5-in-1 ໃນລາຄາພິເສດ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດຄ່າໃຊ່ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ

Jaguar Branded Goods Package 3-in-1 and Jaguar Branded Goods Package 5-in-1 at a special price.

Additionally, enjoy 10% off Land Rover Collection Branded Goods.

Valid from 1 July to 31 Mar 2023
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ